Jan van Laarhoven neemt afscheid als veurlaaier na 29 jaar!

Jan van Laarhoven neemt afscheid als veurlaaier na 29 jaar!

Het was weer een geweldig tonpraot weekend. We hebben afscheid genomen van veurlaaier Jan van Laarhoven. Jan heeft 29 jaar(!) met zijn turfschop de tonpraters door de zaal geleid. Maar nu heeft hij het stokje overgedragen aan Huub van Beers. Huub kroop gelijk aaverwets in de ton en luidde het carnavalsseizoen in met de eerste buut. 

Prins Rob benoemde Jan tot de Opperturfsteker van 2019. Zeer verdiend voor de jaren veurlaaierschap. De opperturfsteker is een prijs die de prins uitreikt aan iemand die iets bijzonders voor het carnaval in Turfstekerslaand betekent of betekend heeft.