Vrijwilliger van het jaar 2018: Mark Damen

Vrijwilliger van het jaar 2018: Mark Damen

Tekst uit de Turfkraant van 26 februari 2019.

Beste Turfstekers,

Afgelopen nieuwjaarsreceptie is er iets merkwaardigs gebeurd. De voorzitter van Stichting Optocht Turfstekerslaand (SOT) heeft voor de eerste keer in 10 jaar iemand moeten ontslaan uit de stichting. Om hem vervolgens vrijwilliger van het jaar te maken! Want zo lang je nog bij de stichting zit kun je geen vrijwilliger van het jaar worden.

Mark was bij de geboorte van SOT tien jaar geleden. Toen het carnaval in het slob dreigde te raken was hij een van de mensen die opstond. Mede door zijn inzet is carnaval in Turfstekerslaand geworden tot wat het nu is: een geweldig feest van vijf dagen lang. Zijn kracht zit hem in zijn brein. Als wij ergens niet uit kwamen of te moeilijk dachten dan kwam hij met een simpele oplossing waar niemand aan dacht. Mark heeft ontzettend veel ideeën en hij heeft ontzettend veel bereikt met onze stichting. Bijvoorbeeld de Turfsjaal die zovelen van u dragen. Die komt van Mark. En zo zijn zijn er heel veel dingen die niet direct zichtbaar zijn voor de carnavalvierder maar waar Mark toch een aandeel in had.

Mark wilde al een tijdje stoppen. De liefde voor carnaval en voor SOT zit er nog volop in. Maar hij heeft gewoon te weinig tijd. Alleen, hij mócht van ons niet stoppen. Hij moest blijven want hij is onmisbaar.

Mark ontzettend bedankt voor alles wat je bij de stichting hebt gedaan. We hopen je nog vaak te zien met een pilsje in je hand. En niet vergeten: in het contract dat je bij je afscheid ondertekent hebt, staat dat je verplicht bent te komen carnavallen in Turfstekerslaand.

Marco Smulders
Voorzitter SOT